سوپرفیت 

اولین وتنها تولید کننده اتصالات پوش فیت لوله های چند لایه سرد و گرم با نشان استاندارد ملی ایران